Strategi

Strategien sikrer, at du og din virksomhed møder fremtidens udfordringer i bedst mulige form. Vi arbejder med en enkel og let tilgang til strategi, som giver brugbare svar. 

Konkret plan

Du får en plan, som gør strategien praktisk og håndgribelig: Hvad, hvordan, hvem, hvornår.

Fokus

Du får taget valg og fravalg. Det giver dig fokus og en prioriteret vej for virksomheden.   

Handlekraft

Vi støtter dig i at udføre strategien, så kræfterne samles om fremdrift og fælles mål.

Den rigtige retning? 

Som virksomhedsleder møder man altid nye udfordringer og muligheder. Men hvad er den rigtige retning? Hvad er klogt at gøre? Hvad skal jeg fravælge, og hvad gør andre? 

Vi hjælper dig med at finde svar og at skabe en klar retning for virksomheden. Baseret på viden og fakta får du en konkret, praktisk handlingsplan for din virksomhed. 

Vi træner dig i metoden, så du kan udvikle videre på strategien senere.

”Vi fik på en styret proces over få uger besluttet, hvordan vi skulle bruge vores styrker til at gå til markedet. Samtidigt fik vi formuleret de vigtigste opgaver, vi skulle være klar med for at kunne løfte opgaven. Arbejdet har gjort det nemmere at skelne de vigtige opgaver fra de mindre vigtige i arbejdet med at få kunderne ombord.”

Vi giver dig en konkret plan 

Din strategi giver kun værdi, hvis du gennemfører den i virkeligheden. For mange virksomheder ender den i skuffen. 

Vi sørger altid for, at strategien er praktisk, konkret, overkommelig og prioriteret efter værdi. En strategi der bliver en del af dagligdagen. 

Vi styrer hele processen. Fra formøde, forberedelse og strategiworkshop – til valg af tiltag og plan. Det giver dig mulighed for at deltage aktivt og blive udfordret sammen med dine medarbejdere. 

Kontakt os for at komme godt i gang med din strategiplan.  

En strategi for alle 

Hvis strategien bliver et One-man-show, så flytter din virksomhed sig ikke. Vi arbejder med involvering af medarbejderne fra start til gennemførelse af strategien.

Du får en strategi, som hele din virksomhed forstår og er motiveret til at følge. Vores strategimetode sikrer involvering af medarbejderne, så alle gode ideer bliver hørt og forstået.  

Hør mere om mulighederne
for din virksomhed