Køb og salg af virksomhed

Vi har stor erfaring i at lede og rådgive om både køb & salg af virksomhed.

Vi tager udgangspunkt i vores kompetencer indenfor udvikling af virksomheder.

Vi ser merværdierne, som giver en god og attraktiv handel for både køber og sælger.

Din Forhandler

Vi leder typisk forhandlingen om køb og salg af virksomhed.

Værdifastsættelse

Vi undersøger og beregner værdien af virksomheden.

Den rigtige køber

Vi skal kende værdien for køber for at få en høj pris.

LinkToValue tager ansvaret

 

Vi leder typisk forhandlingen om køb eller salg af virksomhed. Vi sikrer en god og fair handel for alle parter og tager ansvar for hele processen. Vi er meget optaget af ordentlighed i hele forløbet – både fra køber og fra sælger.

 

Vi undersøger og beregner værdien af virksomheden – så vi har et godt udgangspunkt for forhandlingerne – enten som køber eller sælger. Hvis vi er sælger, så kan vi optimere og øger værdien inden et salg.

 

Vi har stor fokus på køber i en virksomhedshandel. Det er afgørende, at køberen er den rigtige for at få en høj værdiansættelse. Hvad kan køber få ud af virksomheden – det sætter den mulige pris. 

 

Planlæg dit salg i god tid  

Desto tidligere du overvejer og planlægger salget af din virksomhed, desto bedre et salg vil du få. Vi har mulighed for at udvikle virksomheden frem mod det mest fordelagtige salg for dig.

Det danske marked for virksomhedshandler er betydeligt mere modent og aktivt end tidligere. Derfor har mange ejere heldigvis løbende overvejelser om at passe og opbygge salgsværdien af deres virksomhed.

Vi har ofte rollen som rådgiver for en ejer, der ønsker at sælge sin virksomhed. Vi varetager dine interesser som ejer, men vi har lige så meget fokus på købers interesser. Det lyder måske mærkeligt, men prøv at tænke over det – der skal to til en handel.

.

Vækst ved køb af virksomhed

Når vi taler om at skabe vækst, så tænker du ofte på at skabe den selv ved at øge salg i din eksisterende virksomhed. Derimod er der også den mulighed at købe en virksomhed for at skabe vækst. Virksomheden har måske en synergi med vores egen virksomhed, eller vi kan drive den bedre end den tidligere ejer.

At købe en virksomhed er en udfordrende opgave. Den skal undersøges, vurderes, værdiansættes og der skal forhandles med sælger om en gunstig overdragelsesaftale. Handlen skal finansieres, og når du har købt virksomheden, så skal den overtages og drives videre med gevinst.

Vi har ofte rollen som rådgiver for køber – det er en meget udfordrende opgave!

Hør mere om mulighederne
for din virksomhed